Taustaa


Mikä sosiaalifoorumi?

Sosiaalifoorumi on tapahtuma, jonka järjestäjät uskovat oikeudenmukaisempaan, demokraattisempaan ja tasa-arvoisempaan maailmaan. Sosiaalifoorumissa järjestöt ja muut tahot tuovat erilaisia toimijoita yhteen polttavien kysymysten äärelle ja nostavat tärkeitä yhteiskunnallisia aiheita julkiseen keskusteluun.

Sosiaalifoorumissa voivat olla mukana kaikki järjestöt, muut yhteisöt ja yksittäiset ihmiset, jotka ovat samaa mieltä sosiaalifoorumin perusperiaatteista. Maailman sosiaalifoorumin mukaan sosiaalifoorumi on moniarvoinen, monipuolinen, ei-tunnustuksellinen, ei-valtiollinen ja puolueista riippumaton areena, joka tuo konkreettiseen toimintaan sitoutuneet organisaatiot ja liikkeet paikallistasolta kansainväliselle tasolle rakentamaan yhdessä toisenlaista maailmaa.

Sosiaalifoorumiliike sai alkunsa vuosituhannen vaihteen globalisaatiokriittisestä toiminnasta. Yhteiskunnalliset aktivistit ja kansalaisliikkeiden edustajat järjestivät ensimmäisen Maailman sosiaalifoorumin Brasilian Porto Alegressa vuonna 2001 vastatapahtumaksi Davosissa pidetylle maailman talousfoorumille.

Toisenlaista maailmaa on sittemmin hahmoteltu vuosittain eri puolilla maailmaa. Maailman sosiaalifoorumin lisäksi pidetään maanosittaisia, kansallisia ja paikallisia foorumeita. Suomen sosiaalifoorumi järjestettiin ensimmäistä kertaa jo helmikuussa 2002. Samana vuonna sai alkunsa myös Pirkanmaan sosiaalifoorumi, joka nyt jatkaa Tampereen sosiaalifoorumin nimellä yhteistyössä Mahdollisuuksien torin kanssa.

Tapahtuma on kaikille avoin ja ilmainen. Toivomme, että mahdollisimman moni saapuu paikalle Tampereelta, Pirkanmaalta ja ympäri Suomen!

Mahdollisuuksien tori

Ympäri Suomea järjestettävät Mahdollisuuksien torit tuovat yhteen paikallisia järjestöjä, esiintyjiä, kansalaisaktiiveja ja kiinnostuneita ihmisiä yhteen tutustumaan paikalliseen järjestökenttään ja ihmisiin jotka haluavat edistää globaalia tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuuttaa. Osallistujien kirjo vaihtelee kansainvälisten järjestöjen paikallisjaostoista aina paikallisiin kansalaisaktiivien verkostoihin ja seuroihin. Yhteistä kaikille on halu luoda reilumpi ja kestävämpi maailma kaikille. Mahdollisuuksien torin tavoitteena on kannustaa yksilöitä sekä muita yhteiskunnan toimijoita maailmanlaajuiseen yhteisvastuuseen ja toimintaan oikeudenmukaisemman maailman puolesta.

Mahdollisuuksien torit ovat syrjinnästä vapaita alueita. Tavoitteena on maailma jossa ketään ei syrjitä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muu henkilöön liittyvän syyn takia.

Mahdollisuuksien toreja järjestävä taho on Fingo Ry (entinen Kepa Ry), joka toimii suomalaisten kehitysjärjestöjen kattojärjestönä. Lisää tietoa heistä ja mahdollisuuksien torista voit löytää heidän verkkosivuiltaan: https://www.fingo.fi/tapahtumat/mahdollisuuksien-tori.